Pandemie koronaviru nám ukázala, že v důležitých chvílích umíme držet při sobě a nejsme lhostejní, když jde o nás a naše blízké. Dokažme společně, že to umíme i v zájmu naší planety. Nebuďme lhostejní k hrozbám spojených se změnou klimatu. Chraňme přírodu pro budoucí generace. Vyzvěme českou vládu, aby nepodléhala zájmům lobbistů a firem zodpovědných za globální klimatickou krizi.
Podepište výzvu #spoluproklima!
Zobrazit text výzvy.

PODEPIŠ VÝZVU VLÁDĚ ČR!

52893 ze 100000
 • Michaela L. podepsal/a - 1 hodinou
 • Jaroslav L. podepsal/a - 1 hodinou
 • Melanie U. podepsal/a - 1 hodinou
 • Jiří G. podepsal/a - 2 hodiny
 • Jaroslava B. podepsal/a - 2 hodiny
 • Pavel B. podepsal/a - 3 hodiny
 • Dominika P. podepsal/a - 3 hodiny
 • Jana S. podepsal/a - 3 hodiny
 • Aneta M. podepsal/a - 4 hodiny
 • Aneta M. podepsal/a - 4 hodiny
 • Petra R. podepsal/a - 4 hodiny
 • Tereza K. podepsal/a - 5 hodiny
 • Kateřina H. podepsal/a - 5 hodiny
 • Hana V. podepsal/a - 6 hodiny
 • Sadílková A. podepsal/a - 7 hodiny
 • Lenka H. podepsal/a - 8 hodiny
 • Michaela T. podepsal/a - 9 hodiny
 • Jiří J. podepsal/a - 10 hodiny
 • Kateřina L. podepsal/a - 17 hodiny
 • Iveta V. podepsal/a - 17 hodiny

Podepsat

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Proč podepsat výzvu?

 • Abychom řešili dopady
  změny klimatu

  Abychom řešili dopady
  změny klimatu

  Cítíme je na vlastní kůži tady a teď. Častější sucha a vlny veder spojené s neúrodou a kůrovcovou kalamitou střídají přívalové deště a ničivé záplavy. Oceány se oteplují a okyselují, umírají korály, zvedá se hladina moří. Neúroda, vynucená migrace milionů lidí za lepšími životními podmínkami, častější extrémy počasí a kolaps některých ekosystémů se stává děsivou realitou. Stále ale máme šanci to změnit.

 • Abychom podpořili hnutí
  a občanskou společnost

  Abychom podpořili hnutí
  a občanskou společnost

  Podpisem výzvy se přidáte k milionům obyčejných lidí po celém světě, ale i desítkám tisíc vědců, univerzit a odpovědných firem i politiků, kteří prosazují ochranu přírody a aktivně se snaží vytvořit z naší planety lepší, spravedlivější a udržitelnější místo pro život.
  Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, aby přijala závazky a podnikla kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody.

 • Abychom prosadili
  systémovou změnu

  Abychom prosadili
  systémovou změnu

  Česko musí rychle nahradit fosilní paliva a investovat do moderní energetické i dopravní infrastruktury, zvýšit energetickou účinnost a hlavně nedovolit firmám beztrestně znečišťovat naši planetu, nebo se vyhýbat placení daní přesunem sídel do daňových rájů. To společně s rozšířením emisních povolenek, ale i zavedením uhlíkové daně a uhlíkových cel může pomoci snižovat globální emise a zároveň chránit a vytvářet nová zelená pracovní místa v Česku.

 • Kvůli české přírodě
  a krajině

  Kvůli české přírodě
  a krajině

  Změnu klimatu můžeme pozorovat všude kolem nás. Úbytek vody v krajině, drastická sucha střídající přívalové deště, kůrovcová kalamita, neúroda. Změna zemědělského a lesního hospodářství, vytváření odolnějších a zelenějších měst, podpora zadržování vody v krajině a biologické rozmanitosti jsou podmínkami pro to, aby naše země jako celek byla dostatečně odolná vůči dopadům změn klimatu.

 • Kvůli budoucím generacím

  Kvůli budoucím generacím

  Vědci i experti varují, že máme jen pár let na to, abychom odvrátili katastrofu a udrželi hranici oteplení pod 1,5 °C. Je na nás začít jednat a předat svět našim dětem i budoucím generacím v podobě, která jim umožní tady důstojně žít.

Nadějí jsi ty! Je čas začít jednat.

Co musíme v ČR udělat?

 1. Podpořit navýšení evropských cílů snižování emisí CO2 do roku 2030 nejméně na 55 %, ideálně o 65 %. 
 2. Zásadně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v Česku nad úroveň stávajících plánů. 
 3. Připravit a implementovat plán pro dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050, ideálně do roku 2040.
 4. Stanovit datum odklonu od uhlí a nejpozději do roku 2030 utlumit všechny uhelné kondenzační elektrárny a v roce 2035 přistoupit ke kompletním odklonu od uhlí.
 5. Nerozšiřovat uhelné doly.
 6. Začít okamžitě plnit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a nastavit pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu a poutat uhlík.
 7. Využívat evropské finanční zdroje výhradně pro spravedlivou transformaci uhelných regionů, nová zelená pracovní místa a klimatická opatření.