Každá vláda, která vznikne, musí začít řešit změny klimatu – času nemáme nazbyt. Připoj se k hnutí!

Klimatická krize není jediný problém, který nás trápí. Dotýká se ale všech oblastí našeho života. Ovlivňuje naši krajinu, zemědělství, průmysl, ohrožuje naši životní úroveň.

Máme obrovskou příležitost restartovat náš přístup ke správě naší země a začít odpovědně řešit klimatickou krizi a prosazovat účinná opatření, která budou v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a našimi mezinárodními závazky. 

 • 70 270
 • 41 511
 • 70 270

Přidej se k výzvě politikům, aby řešili klimatickou krizi!

Co to přesně znamená? Projděte si celé znění výzvy!

Vyzvěte české politiky, aby odpovědně řešili klimatickou krizi!

78%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon
Datum narození *

Podepsat výzvu

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Co znamená odpovědné řešení klimatické změny?

 • Pečovat o českou krajinu a připravit ji na klimatickou změnu.

  Pečovat o českou krajinu a připravit ji na klimatickou změnu.

  Posílit pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy i její schopnost zadržovat vodu a poutat uhlík.

  Dotace v lesnictví a zemědělství směřovat k vytváření přírodě blízkého hospodaření a zajistit, aby zemědělství dosáhlo minimálně 25 % ploch v ekologickém režimu do roku 2030.

  Realizovat relativně kvalitní Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

 • Začít efektivně snižovat emise skleníkových plynů.

  Začít efektivně snižovat emise skleníkových plynů.

  Připravit a realizovat plán pro dosažení klimatické neutrality ČR nejpozději do roku 2050, ideálně do roku 2040.

  Stanovit datum konce spalování uhlí v ČR, nejpozději do roku 2030 konec uhelných elektráren a do roku 2033 i tepláren. Do roku 2025 vypnout tolik uhelných elektráren, aby Česká republika přestala být vývozcem elektřiny.

 • Zapojit do snižování emisí i ekonomiku.

  Zapojit do snižování emisí i ekonomiku.

  Zavést ekonomická opatření, která podpoří firmy i jednotlivce k přechodu na nízkouhlíkové či bezemisní technologie.

  Finančně motivovat firmy i jednotlivce ke snížení uhlíkové stopy, především v odvětvích na něž se nevztahuje evropský systém obchodování s emisními povolenkami.

 • Posílit rozvoj obnovitelných zdrojů.

  Posílit rozvoj obnovitelných zdrojů.

  Přednostně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů ve vlastnictví obcí či společenství místních lidí.

  Podle hodnocení projektů a zkušeností ze zahraničí, je pro rychlý a udržitelný rozvoj energetiky obnovitelných zdrojů důležité podporovat spíše místní komunity a společenství než velké korporace.

  Maximálně využít potenciál obnovitelných zdrojů, který nabízí česká krajina.

 • Prosazovat férovou změnu, která na nikoho nezapomene.

  Prosazovat férovou změnu, která na nikoho nezapomene.

  Zajistit udržitelnou a férovou budoucnost v regionech, které budou nejvíce ovlivněny útlumem uhlí.

  Zajistit, aby byly podpořeny ty projekty, které mohou nejlépe uhelné regiony podpořit a rozvíjet s přihlédnutím k potřebám a přáním místních obyvatel.

Co znamená tvá podpora?

Chceš, aby se Česká republika stala zemí, která odpovědně řeší klimatickou krizi a její vážné dopady na naši přírodu.

Chceš, aby naše země podporovala udržitelné zemědělství a lesnictví, které nám pomohou zmírnit dopady změny klimatu a adaptovat se na přicházející změny.

Chceš, aby se Česká republika stala zemí, která má funkční plán na uzavření starých uhelných elektráren, abychom dokázali snížit emise skleníkových plynů.

Chceš, aby Česká republika měla dlouhodobý plán na dosažení klimatické neutrality a nutnou transformaci prováděla s ohledem na všechny sociální vrstvy.

Očekáváš, že politici budou zodpovědně řešit klimatickou krizi a budou prosazovat účinná opatření v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a našimi mezinárodními závazky.

 

 • Cílová částka 2 659 654
 • Vybráno z cíle 1 788 864 Kč
 • Čas do konce 0 dnů
 • Počet dárců 1514
67 %