Každým dnem se polský hnědouhelný důl Turów, který se nachází na česko-polsko-německém Trojzemí, rozšiřuje směrem k českému území a negativní dopady těžby se tak prohlubují. Žaloba nemá být namířena proti Polsku jako takovému či jeho obyvatelům, ale proti postupu polské státní firmy PGE a úřadům, které její kroky umožňují.

Důl odčerpává spodní vodu přitékající z českého území, čímž bezprostředně ohrožuje zásobování pitnou vodou pro deseti tisíce obyvatel Libereckého kraje. Ztráta vody je zřetelná i v krajině a její nedostatek bude dále narůstat. Přibližující se těžba však způsobuje také pokles terénu, nadměrný hluk a znečištění ovzduší. Rozšiřování těžby a prodlužování spalování uhlí také samozřejmě prohlubuje současnou klimatickou krizi. Těžit a spalovat uhlí do roku 2044 odporuje současným klimatickým cílům.

Dolu Turów přitom skončilo platné povolení k těžbě už 30. dubna 2020. Těží se však dál a rypadla už teď osvětlují české obýváky…

Zobrazit celý text výzvy.

Vyzvěte vládu, aby bezodkladně podala žalobu proti nelegální těžbě dolu Turów.

100%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon
Datum narození *

Podepsat výzvu

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Proč je žaloba poslední možnost? A proč zrovna teď?

 • Žaloba je možnost jak dosáhnout spravedlnosti

  Žaloba je možnost jak dosáhnout spravedlnosti

  Hnědouhelný důl Turów těží od 1. května 2020 podle povolení, které je ve zřejmém rozporu s evropskou legislativou, těžba je tedy nelegální.V případě rozšíření a prohloubení dolu hrozí ztráta vody až desítkám tisícům lidí v Libereckém kraji. Těžba a spalování uhlí dále způsobují také znečištění ovzduší, hluk a prohlubování klimatické krize.
  Přestože několik měsíců běžel přeshraniční proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) k projektu těžby na 24 let, před jeho dokončením firma PGE požádala o povolení těžby na 6 let, přičemž tento konkrétní projekt nikde nepředstavila a vliv na životní prostředí v něm vyhodnocen není. Například se neví, kde přesně firma bude těžit a jaký to bude mít vliv na české občany.

  Podpoř výzvu vládě
 • Nezákonná těžba ohrožuje místní

  Nezákonná těžba ohrožuje místní

  Firma PGE, která důl vlastní, ho chce rozšířit, čímž se těžba přibližuje k českým hranicím. Důl se totiž dostane nejblíže k českým hranicím již během prvních tří let těžby. Rozšíření a prohloubení dolu má značně negativní vliv na život místních obyvatel, kteří trpí větší prašností a zvýšeným hlukem, ale také ztrátou podzemní vody, protože dolování již teď narušuje geologické struktury a voda už nyní odtéká z českého území do dolu. V důsledku těžby již mají někteří obyvatelé v obcích u hranic nedostatek pitné vody a problémy budou s rozšiřováním těžby narůstat. Voda ale samozřejmě chybí i v krajině a hrozí tak vysychání, protože podzemní vodou jsou napájeny i zdroje povrchové včetně místních potoků.

  Podepsat výzvu
 • Proč se s Polskem raději nedohodneme po dobrém?

  Proč se s Polskem raději nedohodneme po dobrém?

  Žaloba není namířena proti Polsku. Vyčerpali jsme ale všechny možnosti, jak se s Polskem domluvit. Po neochotě polské strany jednat podala česká vláda oficiální podnět k Evropské komisi jako nutný předstupeň pro případnou žalobu. Evropská komise následně potvrdila, že Polsko porušilo evropskou legislativu. Chceme dosáhnout vydání předběžného opatření Soudním dvorem EU, které by okamžitě přerušilo nelegální těžbu v dole Turów. Rypadla se každým dnem zakusují do země blíž českým i německým hranicím a  této chvíli je potřeba okamžitě zamezit dalším škodám na životním prostředí, protože budou v mnoha případech nezvratné. Voda, kvalitní život a zdravé životní prostředí je víc než uhlí.

  Podepsat výzvu