Dej naději zvířatům, přírodě i lidem

Chránit naši budoucnost znamená chránit klima a přírodu. Zvířata, rostliny i my sami jsme ohroženi klimatickou krizí. Udržitelná budoucnost nás všech závisí na rozhodnutí, která politici dělají právě teď.

Vyzvi premiéra a českou vládu, aby se při ochraně klimatu řídili doporučením vědců a nepodléhali zájmům lobbistů a firem, které jsou zodpovědné za klimatickou krizi a ničení planety. Zobrazit celý text výzvy.

Podepiš výzvu vládě a postav se za klima!

86%

Podepsat výzvu

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Proč podepsat výzvu?

 • Postav se za přírodu a zvířata

  Postav se za přírodu a zvířata

  Změnu klimatu způsobenou spalováním fosilních paliv můžeme pozorovat všude kolem nás. Úbytek vody v krajině, drastická sucha střídající přívalové deště, kůrovcová kalamita, neúroda. Změna zemědělského a lesního hospodářství, vytváření odolnějších a zelenějších měst, podpora zadržování vody v krajině a biologické rozmanitosti jsou podmínkami pro to, aby naše země jako celek byla dostatečně odolná vůči dopadům změn klimatu.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Dej naději budoucím generacím

  Dej naději budoucím generacím

  Vědci i experti varují, že máme jen pár let na to, abychom odvrátili katastrofu a udrželi hranici oteplení pod 1,5 °C. Je na nás začít jednat a předat svět našim dětem i budoucím generacím v podobě, která jim umožní tady důstojně žít. Konec uhlí je klíčový krok pro ČR, aby opravdu začala chránit klima.
  Zobrazit text výzvy.

  Připoj se k výzvě
 • Řešme dopady změn klimatu

  Řešme dopady změn klimatu

  Změny klimatu můžeme cítit na vlastní kůži tady a teď. Častější sucha a vlny veder spojené s neúrodou a kůrovcovou kalamitou střídají přívalové deště a ničivé záplavy. Oceány se oteplují a okyselují, umírají korály, zvedá se hladina moří. Neúroda, vynucená migrace milionů lidí za lepšími životními podmínkami, častější extrémy počasí a kolaps některých ekosystémů se stává děsivou realitou. Stále ale máme šanci to změnit. Potřebujeme však rychle začít opouštět naši uhelnou energetiku.
  Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu vládě
 • Prosaďme systémovou změnu

  Prosaďme systémovou změnu

  Česko musí rychle nahradit fosilní paliva a investovat do moderní energetické i dopravní infrastruktury, zvýšit energetickou účinnost a hlavně nedovolit firmám beztrestně znečišťovat naši planetu, nebo se vyhýbat placení daní přesunem sídel do daňových rájů. To společně s rozšířením emisních povolenek, ale i zavedením uhlíkové daně a uhlíkových cel může pomoci snižovat globální emise a zároveň chránit a vytvářet nová zelená pracovní místa v Česku.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Jsme v tom všichni společně

  Jsme v tom všichni společně

  Podpisem výzvy se přidáte k milionům obyčejných lidí po celém světě, ale i desítkám tisíc vědců, univerzit a odpovědných firem i politiků, kteří prosazují ochranu přírody a aktivně se snaží vytvořit z naší planety lepší, spravedlivější a udržitelnější místo pro život.
  Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, aby přijala závazky a podnikla kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody.
  Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu

Klimatické krizi se musíme postavit společně

Požadavky na českou vládu, aby...

 1. Podpořila navýšení evropských cílů snižování emisí CO2 do roku 2030 ideálně o 60 %. 
 2. Zásadně zvýšila podíl obnovitelných zdrojů v Česku nad úroveň stávajících plánů. 
 3. Připravila a implementovala plán pro dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050, ideálně do roku 2040.
 4. Stanovila datum odklonu od uhlí a nejpozději do roku 2030 utlumila všechny uhelné kondenzační elektrárny a v roce 2035 přistoupila ke kompletnímu odklonu od uhlí.
 5. Nerozšiřovala uhelné doly.
 6. Začala okamžitě plnit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a nastavila pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu a vázat uhlík.
 7. Využívala evropské finanční zdroje výhradně pro spravedlivou transformaci uhelných regionů, nová zelená pracovní místa a klimatická opatření.