Chránit naši budoucnost znamená chránit klima a přírodu. Zdravá budoucnost nás všech závisí na rozhodnutí, která politici dělají právě teď. Vyzvi českou vládu, aby se při ochraně klimatu řídila doporučením vědců a nepodléhala zájmům lobbistů a firem, které jsou zodpovědné za klimatickou krizi a ničení planety. Přidáš svoje jméno?

Zobrazit text výzvy.

Proč podepsat výzvu?

 • Dopady změny klimatu

  Dopady změny klimatu

  Cítíme je na vlastní kůži tady a teď. Častější sucha a vlny veder spojené s neúrodou a kůrovcovou kalamitou střídají přívalové deště a ničivé záplavy. Oceány se oteplují a okyselují, umírají korály, zvedá se hladina moří. Neúroda, vynucená migrace milionů lidí za lepšími životními podmínkami, častější extrémy počasí a kolaps některých ekosystémů se stává děsivou realitou. Stále ale máme šanci to změnit.

 • Hnutí a občanská společnost

  Hnutí a občanská společnost

  Podpisem výzvy se přidáte k milionům obyčejných lidí po celém světě, ale i desítkám tisíc vědců, univerzit a odpovědných firem i politiků, kteří prosazují ochranu přírody a aktivně se snaží vytvořit z naší planety lepší, spravedlivější a udržitelnější místo pro život.
  Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, aby přijala závazky a podnikla kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody.

 • Finance a systémová změna

  Finance a systémová změna

  Česko musí rychle nahradit fosilní paliva a investovat do moderní energetické i dopravní infrastruktury, zvýšit energetickou účinnost a hlavně nedovolit firmám beztrestně znečišťovat naši planetu, nebo se vyhýbat placení daní přesunem sídel do daňových rájů. To společně s rozšířením emisních povolenek, ale i zavedením uhlíkové daně a uhlíkových cel může pomoci snižovat globální emise a zároveň chránit a vytvářet nová zelená pracovní místa v Česku.

 • Česká příroda a krajina

  Česká příroda a krajina

  Změnu klimatu můžeme pozorovat všude kolem nás. Úbytek vody v krajině, drastická sucha střídající přívalové deště, kůrovcová kalamita, neúroda. Změna zemědělského a lesního hospodářství, vytváření odolnějších a zelenějších měst, podpora zadržování vody v krajině a biologické rozmanitosti jsou podmínkami pro to, aby naše země jako celek byla dostatečně odolná vůči dopadům změn klimatu.

 • Budoucí generace

  Budoucí generace

  Vědci i experti varují, že máme jen pár let na to, abychom odvrátili katastrofu a udrželi hranici oteplení pod 1,5 °C. Je na nás začít jednat a předat svět našim dětem i budoucím generacím v podobě, která jim umožní tady důstojně žít.

Nadějí jsi ty! Je čas začít jednat.

1.  gkjhg

Co musíme v ČR udělat?

 1. Podpořit navýšení evropských cílů snižování emisí CO2 do roku 2030 nejméně na 55 %, ideálně o 65 %. 
 2. Zásadně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v Česku nad úroveň stávajících plánů. 
 3. Připravit a implementovat plán pro dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050, ideálně do roku 2040.
 4. Stanovit datum odklonu od uhlí a nejpozději do roku 2030 utlumit všechny uhelné kondenzační elektrárny a v roce 2035 přistoupit ke kompletním odklonu od uhlí.
 5. Nerozšiřovat uhelné doly.
 6. Začít okamžitě plnit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a nastavit pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu a poutat uhlík.
 7. Využívat evropské finanční zdroje výhradně pro spravedlivou transformaci uhelných regionů, nová zelená pracovní místa a klimatická opatření.