Doba uhlí je u konce, bez ohledu na zájmy uhelného průmyslu. Potřebujeme proto začít se spravedlivou transformací energetiky na čisté a obnovitelné zdroje. Tuto příležitost můžeme promarnit nebo využít pro nový restart, pro zdravou budoucnost. Kromě ochrany klimatu tím pomůžeme i naší krajině, našim dětem, naší budoucnosti.
Připoj se k výzvě #SpoluProklima a podpoř protestující!
Zobrazit celý text výzvy.

PODPOŘ PROTESTUJÍCÍ, PODEPIŠ VÝZVU VLÁDĚ ČR!

52889 ze 100000
 • Jaroslava B. podepsal/a - 1 minutou
 • Pavel B. podepsal/a - 28 minuty
 • Dominika P. podepsal/a - 44 minuty
 • Jana S. podepsal/a - 49 minuty
 • Aneta M. podepsal/a - 1 hodinou
 • Aneta M. podepsal/a - 1 hodinou
 • Petra R. podepsal/a - 2 hodiny
 • Tereza K. podepsal/a - 2 hodiny
 • Kateřina H. podepsal/a - 2 hodiny
 • Hana V. podepsal/a - 3 hodiny
 • Sadílková A. podepsal/a - 5 hodiny
 • Lenka H. podepsal/a - 6 hodiny
 • Michaela T. podepsal/a - 7 hodiny
 • Jiří J. podepsal/a - 7 hodiny
 • Kateřina L. podepsal/a - 14 hodiny
 • Iveta V. podepsal/a - 14 hodiny
 • Michal C. podepsal/a - 16 hodiny
 • Anna R. podepsal/a - 17 hodiny
 • Hana D. podepsal/a - 17 hodiny
 • Jiří P. podepsal/a - 17 hodiny

Podepsat

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Proč podpořit protest a připojit se k výzvě #SpoluProKlima?

 • Abychom řešili dopady
  změny klimatu

  Abychom řešili dopady
  změny klimatu

  Změny klimatu můžeme cítit na vlastní kůži tady a teď. Častější sucha a vlny veder spojené s neúrodou a kůrovcovou kalamitou střídají přívalové deště a ničivé záplavy. Oceány se oteplují a okyselují, umírají korály, zvedá se hladina moří. Neúroda, vynucená migrace milionů lidí za lepšími životními podmínkami, častější extrémy počasí a kolaps některých ekosystémů se stává děsivou realitou. Stále ale máme šanci to změnit. Potřebujeme ale začít rychle opouštět naši uhelnou energetiku.
  Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu vládě
 • Abychom podpořili hnutí
  a občanskou společnost

  Abychom podpořili hnutí
  a občanskou společnost

  Podpisem výzvy se přidáte k milionům obyčejných lidí po celém světě, ale i desítkám tisíc vědců, univerzit a odpovědných firem i politiků, kteří prosazují ochranu přírody a aktivně se snaží vytvořit z naší planety lepší, spravedlivější a udržitelnější místo pro život.
  Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, aby přijala závazky a podnikla kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody.
  Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu
 • Abychom prosadili
  systémovou změnu

  Abychom prosadili
  systémovou změnu

  Česko musí rychle nahradit fosilní paliva a investovat do moderní energetické i dopravní infrastruktury, zvýšit energetickou účinnost a hlavně nedovolit firmám beztrestně znečišťovat naši planetu, nebo se vyhýbat placení daní přesunem sídel do daňových rájů. To společně s rozšířením emisních povolenek, ale i zavedením uhlíkové daně a uhlíkových cel může pomoci snižovat globální emise a zároveň chránit a vytvářet nová zelená pracovní místa v Česku.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Kvůli naší přírodě
  a krajině

  Kvůli naší přírodě
  a krajině

  Změnu klimatu způsobených spalováním fosilních paliv můžeme pozorovat všude kolem nás. Úbytek vody v krajině, drastická sucha střídající přívalové deště, kůrovcová kalamita, neúroda. Změna zemědělského a lesního hospodářství, vytváření odolnějších a zelenějších měst, podpora zadržování vody v krajině a biologické rozmanitosti jsou podmínkami pro to, aby naše země jako celek byla dostatečně odolná vůči dopadům změn klimatu.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Kvůli budoucím generacím

  Kvůli budoucím generacím

  Vědci i experti varují, že máme jen pár let na to, abychom odvrátili katastrofu a udrželi hranici oteplení pod 1,5 °C. Je na nás začít jednat a předat svět našim dětem i budoucím generacím v podobě, která jim umožní tady důstojně žít. Konec uhlí je klíčový krok pro ČR, aby opravdu začala chránit klima.
  Zobrazit text výzvy.

  Připoj se k výzvě

Požadavky na českou vládu

 1. Přestat vyrábět elektřinu z uhlí do roku 2030, do roku 2035 přistoupit ke kompletnímu konci uhlí v ČR.
 2. Zajistit sociálně ohleduplný a spravedlivý přechod k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a všechny jejich obyvatele
 3. Odstavit co nejdříve staré a špinavé uhelné elektrárny, které jedou na vývoz – například Chvaletice a Počerady
 4. Navýšit cíle snižování emisí skleníkových plynů v rámci Evropské unie do roku 2030

Rozhodující kroky pro ochranu klimatu do konce roku

Hlasování o klimatickém zákonu - komise EU

Komise Evropského parlamentu pro životní prostředí bude hlasovat o klimatickém zákonu

Studie dopadů snížení emisí

Evropská komise zveřejní posouzení dopadu zvýšení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 na 50–55%. Cíle musí splňovat pařížské závazky.

Evropská parlament hlasuje o klimatickém zákonu

Evropský parlament bude na svém plenárním zasedání hlasovat o klimatickém zákonu.

Jednání Evropské komise

Klíčové zasedání hlav státu EU, na kterém se bude projednávat klimatický zákon a závazky pro ochranu klimatu.

Rozhodnutí komise životního prostředí EU parlamentu

Komise životního prostředí Evropského parlamentu bude jednat o klimatických cílech do roku 2030

Představení českého balíčku obnovy

Česká republika představí plán balíčku obnovy a pošle jej Evropské komisi na schválení.

Jednání Evropské komise II.

Závěrečné jednání hlav států EU o klimatických cílech!

Hlasování o klimatickém zákonu - komise EU

Komise Evropského parlamentu pro životní prostředí bude hlasovat o klimatickém zákonu

Studie dopadů snížení emisí

Evropská komise zveřejní posouzení dopadu zvýšení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 na 50–55%. Cíle musí splňovat pařížské závazky.

Evropská parlament hlasuje o klimatickém zákonu

Evropský parlament bude na svém plenárním zasedání hlasovat o klimatickém zákonu.

Jednání Evropské komise

Klíčové zasedání hlav státu EU, na kterém se bude projednávat klimatický zákon a závazky pro ochranu klimatu.

Rozhodnutí komise životního prostředí EU parlamentu

Komise životního prostředí Evropského parlamentu bude jednat o klimatických cílech do roku 2030

Představení českého balíčku obnovy

Česká republika představí plán balíčku obnovy a pošle jej Evropské komisi na schválení.

Jednání Evropské komise II.

Závěrečné jednání hlav států EU o klimatických cílech!