Během Evropské Rady, která proběhne 10. - 11. prosince budou hlavy států EU rozhodovat o cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030.
Abychom dosáhli cíle Pařížské dohody – maximálního nárůstu globální teploty o +1,5 °C – měla by Evropa snížit do roku 2030 emise CO2 o 65 %.
Parlament EU navrhuje 60 %.
Komise EU navrhuje 55 %.
⚠️ Naše vláda slíbila, že nebude blokovat společný cíl 55 %. To ale nestačí! ⚠️

Naše vláda v čele s premiérem vzhledem k okolnostem nedělá pro ochranu klimatu dost.

Připoj se k výzvě #SpoluProKlima a dej vědět české vládě, že musí začít makat na ochraně klimatu!
Zobrazit celý text výzvy.

Pane premiére, je čas začít se chovat státnicky. Podpořte na Evropské Radě co nejvyšší cíle ochrany klimatu.

84433 ze 100000

Podepsat

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Kde může vláda prokázat, že opravdu maká?

Výbor pro ŽP Evropského parlamentu

schválil návrh klimatického cíle do roku 2030 - snížení emisí o 60 % oproti 1990

Evropská komise představila klimatické cíle

do roku 2030, snížit emise o 55 % ve srovnání s rokem 1990

Plenární hlasování Evropského parlamentu

o klimatickém cíli navrženém výborem pro ŽP - navržených 60 % musí potvrdit plénum parlamentu

Jednání Evropské rady

na úrovni premiérů členských států – diskuse o klimatickém cíli pro rok 2030.

Česko představí strategii do roku 2030

Zveřejnění Národní hospodářské strategie do roku 2030 a Národního plánu oživení po Covid 19, který bude předložen Evropské komisi.

Rada ministrů životního prostředí

diskuse o obecném přístupu ke Klimatickému zákonu

Trialog - říjen / prosinec

Vyjednávání mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem - codesion procedura

Jednání Evropské rady

Možné jednání o finálním schválení Klimatického zákona

Jednání Evropské Rady

Na Evropské radě se bude rozhodovat o snížení emisí EU do roku 2030.

Výbor pro ŽP Evropského parlamentu

schválil návrh klimatického cíle do roku 2030 - snížení emisí o 60 % oproti 1990

Evropská komise představila klimatické cíle

do roku 2030, snížit emise o 55 % ve srovnání s rokem 1990

Plenární hlasování Evropského parlamentu

o klimatickém cíli navrženém výborem pro ŽP - navržených 60 % musí potvrdit plénum parlamentu

Jednání Evropské rady

na úrovni premiérů členských států – diskuse o klimatickém cíli pro rok 2030.

Česko představí strategii do roku 2030

Zveřejnění Národní hospodářské strategie do roku 2030 a Národního plánu oživení po Covid 19, který bude předložen Evropské komisi.

Rada ministrů životního prostředí

diskuse o obecném přístupu ke Klimatickému zákonu

Trialog - říjen / prosinec

Vyjednávání mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem - codesion procedura

Jednání Evropské rady

Možné jednání o finálním schválení Klimatického zákona

Jednání Evropské Rady

Na Evropské radě se bude rozhodovat o snížení emisí EU do roku 2030.

Proč potřebujeme, aby začala vláda makat na ochraně klimatu?

 • Abychom řešili dopady
  změny klimatu

  Abychom řešili dopady
  změny klimatu

  Změny klimatu můžeme cítit na vlastní kůži tady a teď. Častější sucha a vlny veder spojené s neúrodou a kůrovcovou kalamitou střídají přívalové deště a ničivé záplavy. Oceány se oteplují a okyselují, umírají korály, zvedá se hladina moří. Neúroda, vynucená migrace milionů lidí za lepšími životními podmínkami, častější extrémy počasí a kolaps některých ekosystémů se stává děsivou realitou. Stále ale máme šanci to změnit. Potřebujeme však rychle začít opouštět naši uhelnou energetiku.
  Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu vládě
 • Abychom prosadili
  systémovou změnu

  Abychom prosadili
  systémovou změnu

  Česko musí rychle nahradit fosilní paliva a investovat do moderní energetické i dopravní infrastruktury, zvýšit energetickou účinnost a hlavně nedovolit firmám beztrestně znečišťovat naši planetu, nebo se vyhýbat placení daní přesunem sídel do daňových rájů. To společně s rozšířením emisních povolenek, ale i zavedením uhlíkové daně a uhlíkových cel může pomoci snižovat globální emise a zároveň chránit a vytvářet nová zelená pracovní místa v Česku.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Kvůli naší přírodě
  a krajině

  Kvůli naší přírodě
  a krajině

  Změnu klimatu způsobenou spalováním fosilních paliv můžeme pozorovat všude kolem nás. Úbytek vody v krajině, drastická sucha střídající přívalové deště, kůrovcová kalamita, neúroda. Změna zemědělského a lesního hospodářství, vytváření odolnějších a zelenějších měst, podpora zadržování vody v krajině a biologické rozmanitosti jsou podmínkami pro to, aby naše země jako celek byla dostatečně odolná vůči dopadům změn klimatu.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Kvůli budoucím generacím

  Kvůli budoucím generacím

  Vědci i experti varují, že máme jen pár let na to, abychom odvrátili katastrofu a udrželi hranici oteplení pod 1,5 °C. Je na nás začít jednat a předat svět našim dětem i budoucím generacím v podobě, která jim umožní tady důstojně žít. Konec uhlí je klíčový krok pro ČR, aby opravdu začala chránit klima.
  Zobrazit text výzvy.

  Připoj se k výzvě
 • Výzvu podporují tisíce lidí!

  Výzvu podporují tisíce lidí!

  Podpisem výzvy se přidáte k milionům obyčejných lidí po celém světě, ale i desítkám tisíc vědců, univerzit a odpovědných firem i politiků, kteří prosazují ochranu přírody a aktivně se snaží vytvořit z naší planety lepší, spravedlivější a udržitelnější místo pro život.
  Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, aby přijala závazky a podnikla kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody.
  Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu

Požadavky na českou vládu, aby...

 1. Podpořila navýšení evropských cílů snižování emisí CO2 do roku 2030 ideálně o 60 %. 
 2. Zásadně zvýšila podíl obnovitelných zdrojů v Česku nad úroveň stávajících plánů. 
 3. Připravila a implementovala plán pro dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050, ideálně do roku 2040.
 4. Stanovila datum odklonu od uhlí a nejpozději do roku 2030 utlumila všechny uhelné kondenzační elektrárny a v roce 2035 přistoupila ke kompletnímu odklonu od uhlí.
 5. Nerozšiřovala uhelné doly.
 6. Začala okamžitě plnit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a nastavila pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu a vázat uhlík.
 7. Využívala evropské finanční zdroje výhradně pro spravedlivou transformaci uhelných regionů, nová zelená pracovní místa a klimatická opatření.