88 933 lidí už je součástí hnutí Spolu pro klima.

Přidej se i ty a postav se spolu s námi klimatické krizi. Společně můžeme prosazovat řešení a zajistit bezpečnější svět budoucím generacím. Nebude to snadné, ale je důležité stát při sobě.

Na Spolu pro klima už byla řada výzev a teď je tu nová. Je pro českou vládu, aby se chopila příležitosti, které nám poskytuje české předsednictví a smysluplně řešila klimatickou krizi.  

Vyzvi českou vládu, ať neztrácí čas a řeší klimatickou krizi. Sucho v krajině, nedostupnost obnovitelných zdrojů a zateplování i rostoucí ceny energie, to jsou jen některé problémy, kterým je třeba postavit se čelem.

 

Řešení a vize je přitom docela jednoduchá – abychom zabránili nevratným změnám, potřebujeme do roku 2050 dostat skleníkové plyny na nulu. Evropa má podrobný plán snížení 55 % všech emisí do roku 2030. Vyzvěte politiky, aby podpořili evropský plán a prosadili jej v ČR.

 

Přečti si celé znění výzvy.

Postavme se klimatické krizi čelem

37%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon
Datum narození *

Podepsat výzvu

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Co by ti nemělo uniknout?

 • Co může udělat
  každý z nás

  Co může udělat
  každý z nás

  Každý z nás může přispět ke snížení produkce skleníkových plynů, a tím i ke zmenšení závislosti na fosilních palivech. Stačí ztlumit topení, snížení pokojové teploty o 1°C ušetří až 6% energie na vytápění. Také osvětlení spotřebuje až desetinu elektřiny v domácnosti. Skvělé dlouhodobé řešení je vyrábět si elektřinu vlastní - třeba střešní fotovoltaikou. Zároveň můžeš přispět ke změně podpisem této výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Obnova a péče
  o krajinu

  Obnova a péče
  o krajinu

  Součástí řešení je i péče o naši krajinu a obnova přírodních ekosystémů. Evropský plán počítá s investicemi do uzdravení evropské krajiny, především návrat k zalesnění a k obnově zemědělské půdy. Taková krajina je odolnější vůči klimatickým změnám a má také významnou schopnost pohlcovat uhlík, a proto bude hrát zásadní roli v našem společném úsilí.

  Podepsat výzvu
 • Návrhy systémových
  řešení

  Návrhy systémových
  řešení

  Individuální kroky je nutné doplnit o systémová řešení a spolupráci na evropské a globální úrovni. Vize klimatické neutrality do roku 2050 musí být doplněna konkrétními řešeními návrhů z Fit for 55, jehož cílem je snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 55 % nejpozději do roku 2030. Příležitost k vyjádření postoje k této vizi má ČR v druhé polovině roku 2022, kdy bude předsedat Radě EU.

  Podepsat výzvu
 • Podpora obnovitelných
  zdrojů

  Podpora obnovitelných
  zdrojů

  V balíčku Fit for 55 je klíčové prosadit zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 50%. Pokud se to ČR do roku 2030 podaří přinese jí to snížení klimatických škod minimálne o 31 mld. Kč.Kromě snížení závislosti na fosilních palivech používaných pro vytápění - uhlí a plyn, znamenají také povzbuzení zejména lokální ekonomiky.

  Podepsat výzvu
 • Opravdu spravedliva
  tranformace

  Opravdu spravedliva
  tranformace

  Je nutné zabránit tomu, aby náklady na klimatická opatření dopadly na nejzranitelnější domácnosti více než na ostatní skupiny obyvatel. Ne všichni mají dostatek prostředků, aby dokázali přejít například na výhodnější způsoby topení, nebo investovali do zateplení svého domu. K tomuto účelu má na úrovni Evropské unie vzniknout Sociální klimatický fond, jehož odhadovaný objem financí bude 72,2 bilionů eur.

  Podepsat výzvu

Krok za krokem

Globální společenství dochází k Pařížské dohodě

Cíl dohody je udržet nárůst globální průměrné teploty maximálně o +2 °C, v ideálním případě o méně než +1,5 °C.

Vzniká zelená dohoda

Vzniká vize uhlíkově neutrální Evropy v roce 2050. Zelenou dohodu pro Evropu podporuje i Česká republika.

Evropské státy přijímají klimatický zákon

Evropské státy se zavazují snížit emise o 55 % do roku 2030 (oproti 1990). Plán dostává název Fit for 55.

Návrh podrobného plánu snížení emisí

Evropská komise předkládá evropským státům návrh podrobného plánu snížení emisí o 55 % do roku 2030.

Francie se ujímá předsednictví Rady Evropy a podrobně jedná o plánu Fit for 55

Vojska Ruské federace zaútočila na Ukrajinu

Spalováním fosilních paliv financujeme agresivní režim. O důvod více skončit.

Evropská komise představuje plán RePower EU

Komise představuje plán, jak se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech před rokem 2030.

Hlasování o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie

Ve výboru EU parlamentu se hlasuje o směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a o energetické účinnosti.

Česká republika představí priority českého předsednictví Radě EU

Začíná české předsednictví Rady Evropské Unie

Agenda, která před námi stojí je nejen plán snížení emisí o 55 %, ale i podrobný plán ukončení závislosti dovozu fosilních paliv z Ruska.

Zahájení trialogu

Zahájení trialogu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem o směrnicích o obnovitelných zdrojích a o energetické účinnosti.

Pražský summit, který je vrcholem českého předsednictví.

Zasedání Valného shromáždění OSN

Hlavní poradní, politický a reprezentativní orgán OSN se bude z velké částí věnovat řešení válce na Ukrajině.

summit G20

Summit G20 (Bali, Indonésie), kde se bude probírat vyloučení Ruska ze skupiny - následek invaze na Ukrajinu.

Proběhne COP27 v Egyptě

ČR bude zastupovat EU v jednání na globální úrovni, kde se budou hodnotit pokroky států při snižování emisí skleníkových plynů.

Ukončení českého předsednictví v Radě Evropské Unie

Globální společenství dochází k Pařížské dohodě

Cíl dohody je udržet nárůst globální průměrné teploty maximálně o +2 °C, v ideálním případě o méně než +1,5 °C.

Vzniká zelená dohoda

Vzniká vize uhlíkově neutrální Evropy v roce 2050. Zelenou dohodu pro Evropu podporuje i Česká republika.

Evropské státy přijímají klimatický zákon

Evropské státy se zavazují snížit emise o 55 % do roku 2030 (oproti 1990). Plán dostává název Fit for 55.

Návrh podrobného plánu snížení emisí

Evropská komise předkládá evropským státům návrh podrobného plánu snížení emisí o 55 % do roku 2030.

Francie se ujímá předsednictví Rady Evropy a podrobně jedná o plánu Fit for 55

Vojska Ruské federace zaútočila na Ukrajinu

Spalováním fosilních paliv financujeme agresivní režim. O důvod více skončit.

Evropská komise představuje plán RePower EU

Komise představuje plán, jak se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech před rokem 2030.

Hlasování o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie

Ve výboru EU parlamentu se hlasuje o směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a o energetické účinnosti.

Česká republika představí priority českého předsednictví Radě EU

Začíná české předsednictví Rady Evropské Unie

Agenda, která před námi stojí je nejen plán snížení emisí o 55 %, ale i podrobný plán ukončení závislosti dovozu fosilních paliv z Ruska.

Zahájení trialogu

Zahájení trialogu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem o směrnicích o obnovitelných zdrojích a o energetické účinnosti.

Pražský summit, který je vrcholem českého předsednictví.

Zasedání Valného shromáždění OSN

Hlavní poradní, politický a reprezentativní orgán OSN se bude z velké částí věnovat řešení válce na Ukrajině.

summit G20

Summit G20 (Bali, Indonésie), kde se bude probírat vyloučení Ruska ze skupiny - následek invaze na Ukrajinu.

Proběhne COP27 v Egyptě

ČR bude zastupovat EU v jednání na globální úrovni, kde se budou hodnotit pokroky států při snižování emisí skleníkových plynů.

Ukončení českého předsednictví v Radě Evropské Unie