Udělejme z ochrany klimatu téma voleb

Připoj se a společně doveďme politiky k tomu, aby odpovědně řešili klimatickou krizi.

Klimatická krize není jediný problém, který nás trápí. Dotýká se ale všech oblastí našeho života. Ovlivňuje naší krajinu, zemědělství, průmysl, ohrožuje naši životní úroveň.

Máme obrovskou příležitost restartovat náš přístup ke správě naší země a začít odpovědně řešit  klimatickou krizi a prosazovat účinná opatření, která budou v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a našimi mezinárodními závazky. 

Přidej se k výzvě politikům, aby řešili klimatickou krizi!

Plné znění výzvy politikům.

Připoj se k hnutí lidí, kteří dovedou české politiky k reálné ochraně klimatu.

7%

Podepsat výzvu

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Co znamená odpovědné řešení klimatické změny?

 • Pečovat o českou krajinu a připravit ji na klimatickou změnu.

  Pečovat o českou krajinu a připravit ji na klimatickou změnu.

  Posílit pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy i její schopnost zadržovat vodu a poutat uhlík.

  Dotace v lesnictví a zemědělství směřovat k vytváření přírodě blízkého hospodaření a zajistit, aby zemědělství dosáhlo minimálně 25 % ploch v ekologickém režimu do roku 2030.

  Realizovat relativně kvalitní Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

 • Začít efektivně snižovat emise skleníkových plynů.

  Začít efektivně snižovat emise skleníkových plynů.

  Připravit a realizovat plán pro dosažení klimatické neutrality ČR nejpozději do roku 2050, ideálně do roku 2040.

  Stanovit datum konce spalování uhlí v ČR, nejpozději do roku 2030 konec uhelných elektráren a do roku 2033 i tepláren. Do roku 2025 vypnout tolik uhelných elektráren, aby Česká republika přestala být vývozcem elektřiny.

 • Zapojit do snižování emisí i ekonomiku.

  Zapojit do snižování emisí i ekonomiku.

  Zavést ekonomická opatření, která podpoří firmy i jednotlivce k přechodu na nízkouhlíkové či bezemisní technologie.

  Finančně motivovat firmy i jednotlivce ke snížení uhlíkové stopy, především v odvětvích na něž se nevztahuje evropský systém obchodování s emisními povolenkami.

 • Posílit rozvoj obnovitelných zdrojů.

  Posílit rozvoj obnovitelných zdrojů.

  Přednostně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů ve vlastnictví obcí či společenství místních lidí.

  Podle hodnocení projektů a zkušeností ze zahraničí, je pro rychlý a udržitelný rozvoj energetiky obnovitelných zdrojů důležité podporovat spíše místní komunity a společenství než velké korporace.

  Maximálně využít potenciál obnovitelných zdrojů, který nabízí česká krajina.

 • Prosazovat férovou změnu, která na nikoho nezapomene.

  Prosazovat férovou změnu, která na nikoho nezapomene.

  Zajistit udržitelnou a férovou budoucnost v regionech, které budou nejvíce ovlivněny útlumem uhlí.

  Zajistit, aby byly podpořeny ty projekty, které mohou nejlépe uhelné regiony podpořit a rozvíjet s přihlédnutím k potřebám a přáním místních obyvatel.

Co znamená tvá podpora?

Chceš volit tak, aby se Česká republika stala zemí, která odpovědně řeší klimatickou krizi a její vážné dopady na naši přírodu.

Chceš, aby naše země podporovala udržitelné zemědělství a lesnictví, které nám pomohou zmírnit dopady změny klimatu a  adaptovat se na přicházející změny.

Chceš, aby se Česká republika stala zemí, která má funkční plán na uzavření starých uhelných elektráren, abychom dokázali snížit emise skleníkových plynů.

Chceš, aby Česká republika měla dlouhodobý plán na dosažení klimatické neutrality a nutnou transformací prováděla s ohledem na všechny sociální vrstvy.

Očekáváš, že politici budou zodpovědně řešit klimatickou krizi a budou prosazovat účinná opatření v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a našimi mezinárodními závazky.

 

Jak plánujeme dostat téma ochrany klimatu k volbám?

Představíme vám i politikům klimatickou změnu

Co říká věda o klimatické změně? Není třeba vědět poslední novinku nejnovějšího výzkumu. Je třeba znát základ.

Budeme mluvit s lidmi ve městech a obcích.

Uspořádáme putovní výstavu co s klimatickou změnou. Pomůžete nám ve vašem městě?

Zdokumentujeme dopady klimatické změny.

Zaznamenáme dopady, které má klimatická změna v naší krajině.

Zeptáme se politiků co chtějí dělat.

Spojíme se s politiky, kteří budou kandidovat do poslanecké sněmovny a budeme se jich ptát, jak chtějí řešit klimatickou krizi a jaké kroky připravují po volbách.
Potřebujeme politiky, kteří berou hrozbu klimatické změny vážně, mají odvahu ji řešit a dokážou plánovat na více jak jedno volební období.

Oslovíme voliče, aby volili pro klima.

Představíme voličům, kteří politici chtějí odpovědně řešit klimatickou krizi a hodlají rychle a efektivně realizovat kroky pro ochranu klimatu. Budeme se snažit voliče přesvědčit, aby dali svůj hlas odpovědně.

Volby do poslanecké sněmovny

Rozhodneme o složení poslanecké sněmovny.

Jednání o vládě a jejím programu.

Politici budou jednat o složení české vlády. Budeme je konfrontovat s jejich předvolebními sliby a budeme požadovat, aby se odpovědné řešení klimatické krize stalo součástí vládního programu.

Představíme vám i politikům klimatickou změnu

Co říká věda o klimatické změně? Není třeba vědět poslední novinku nejnovějšího výzkumu. Je třeba znát základ.

Budeme mluvit s lidmi ve městech a obcích.

Uspořádáme putovní výstavu co s klimatickou změnou. Pomůžete nám ve vašem městě?

Zdokumentujeme dopady klimatické změny.

Zaznamenáme dopady, které má klimatická změna v naší krajině.

Zeptáme se politiků co chtějí dělat.

Spojíme se s politiky, kteří budou kandidovat do poslanecké sněmovny a budeme se jich ptát, jak chtějí řešit klimatickou krizi a jaké kroky připravují po volbách.
Potřebujeme politiky, kteří berou hrozbu klimatické změny vážně, mají odvahu ji řešit a dokážou plánovat na více jak jedno volební období.

Oslovíme voliče, aby volili pro klima.

Představíme voličům, kteří politici chtějí odpovědně řešit klimatickou krizi a hodlají rychle a efektivně realizovat kroky pro ochranu klimatu. Budeme se snažit voliče přesvědčit, aby dali svůj hlas odpovědně.

Volby do poslanecké sněmovny

Rozhodneme o složení poslanecké sněmovny.

Jednání o vládě a jejím programu.

Politici budou jednat o složení české vlády. Budeme je konfrontovat s jejich předvolebními sliby a budeme požadovat, aby se odpovědné řešení klimatické krize stalo součástí vládního programu.